Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Ordin MEN Nr. 4325 din 22.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5087/2019

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Ordin MEN Nr. 4325 din 22.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021.

2 – 12 iunie 2020

Desfășurarea online a „Săptămânii meseriilor”

Afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei de școlarizare și va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes, exemple de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală-operator economic.

Promovare online a formei de învățământ pentru elevii claselor a VIII-a

Se folosesc mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online)

Etapa I de admitere

29 iunie-3 iulie și 6 iulie 2020 Înscrierea candidaților

Se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole.

 

 

Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează

6 iulie 2020

Afișarea, la sediile și pe site-urile școlilor gimnaziale și a școlilor care au ca ofertă învățământ profesional, a listei candidaților înscriși în înățământul profesional.

Totodată se vor afișa și precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere (a se vedea ordinul, pag. 21). Transmiterea către comisia județeană a situației nu numărul de candidați înscriși pentru fiecare calificare profesională.

7-8 iulie 2020

Desfășurarea probelor eliminatorii

Se va realiza în baza graficului și unei programări prealabile a candidaților, stabilite, afișate și comunicate de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii către candidați și către școlile gimnaziale de la care aceștia provin, în vederea susținerii probelor în format online.

8-9 iulie 2020

Desfășurarea probelor de admitere. Calcularea mediilor finale de admitere

Conform precizărilor din metodologie. Transmiterea către comisia județeană a listei candidaților declarați admiși/respinși.

10 iulie 2020

Afișarea la sediile și pe site-urile școlilor a listei candidaților admiși și respinși

 

13 – 17 iulie 2020

Transmiterea situației către școlile gimnaziale

Transmiterea în format electronic de către școlile cu învățământ profesional, către școlile gimnaziale a situației rezultatelor la admitere

Candidații respinși la etapa I de admitere se pot înscrie în etapa a II-a

Transmiterea (prin poștă cu confirmare de primire) de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere la școlile unde au fost declarați admiși.

21 iulie 2020

Afișarea situației locurilor libere

Afișarea la sediile și pe site-urile școlilor situația locurilor rămase libere în învățământul profesional dual, după etapa I.

Etapa II de admitere

22-24 iulie 2020

Înscrierea candidaților

Numai de către școlile gimnaziale prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional dual, a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole.

 

 

24 iulie 2020

Afișarea informațiilor și detaliilor de admitere

În sediile unității de învățământ și pe pagina web a școlii se vor afișa detalii:

Privind lista candidaților înscriși în învățământul dual, precizări legate de susținerea probelor de admitere, eventuale probe eliminatorii. Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională.

 

25-27 iulie 2020 Desfășurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere

În aceleași condiții cu cele prevăzute la etapa I, conform procedurii revizuite.

 

27 iulie 2020

Calcularea mediilor de admitere

Și transmiterea rezultatelor către comisia județeană

 

28 iulie 2020

Validarea de către comisia județeană a listei candidaților

Afișarea la sediile și pe paginile web a  școlilor care organizează învățământ profesional dual, a listei candidaților admiși și a celor respinși.

Afișarea precizărilor privind transmiterea dosarelor de înscriere de către candidații admiși.

Social media

Oferta educațională

Doriți să vă înscrieți la colegiul nostru?
Accesați oferta educațională!

Acum online

Avem 31 vizitatori și nici un membru online

Powered by Studio NIC