Anunț privind organizarea înscrierea pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale

Anunț privind organizarea înscrierea pentru susținerea  examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – Nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2020

Înscrierea candidaților se va face prin transmiterea cererii de înscriere ( Anexa 1)  către secretariatul Colegiului Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca prin intermediul poștei electronice pe următoarea adresa de mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – în perioada 22-26 iunie 2020

 

Alte informații referitoare la examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal se pot comunica  de către secretariatul școlii la telefon 0264/592.081.

 

 

(Anexa 1 )

COLEGIUL ECONOMIC “IULIAN POP”CLUJ-NAPOCA

RESPONSABIL ARIE CURRICULARĂ TEHNOLOGII …………………………..

ÎNDRUMĂTOR ……………………………

 

DIRECTOR,

CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule Director,

Subsemnatul/a  ………………………........…………………………... elev/candidat în clasa ….....…., școala
……………………………………, filiera ………………....……….., profil ………..………, calificarea profesională
…………………………………., vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de certificare pentru
obținerea certificatului de calificare profesională
de nivel …….., sesiunea ………………………. .

Menționez că am elaborat proiectul cu tema ……………………….....................................................

………………………………………………………………………………………………................................…………...

sub îndrumarea d-nei/d-lui profesor …………………………………..............................……………………. .

Data                                                                                                             Semnătura

…………………                                                                                                 ……………………..

DECLARAŢIE,

               Subsemnatul/a  ………………………………………………….…. elev/candidat în clasa …….., filiera ……………………., profil ………………, calificarea profesională ……………………………….,declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință și că voi respecta „Normele de protecție a muncii și pe cele igienica-sanitare” implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, dispozitivelor și a verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor și a oricăror materiale folosite în cadrul probei practice și orale(susținerea proiectului) a examenului de certificare a competențelor profesionale.

Data                                                                                                             Semnătura

…………………                                                                                                 ………………………

Social media

Oferta educațională

Doriți să vă înscrieți la colegiul nostru?
Accesați oferta educațională!

Acum online

Avem 149 vizitatori și nici un membru online

Powered by Studio NIC