Anunț privind organizarea înscrierea pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale

Anunț privind organizarea înscrierea pentru susținerea  examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – Nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2020

Înscrierea candidaților se va face prin transmiterea cererii de înscriere ( Anexa 1)  către secretariatul Colegiului Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca prin intermediul poștei electronice pe următoarea adresa de mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – în perioada 22-26 iunie 2020

 

Alte informații referitoare la examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal se pot comunica  de către secretariatul școlii la telefon 0264/592.081.

 

 

(Anexa 1 )

COLEGIUL ECONOMIC “IULIAN POP”CLUJ-NAPOCA

RESPONSABIL ARIE CURRICULARĂ TEHNOLOGII …………………………..

ÎNDRUMĂTOR ……………………………

 

DIRECTOR,

CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule Director,

Subsemnatul/a  ………………………........…………………………... elev/candidat în clasa ….....…., școala
……………………………………, filiera ………………....……….., profil ………..………, calificarea profesională
…………………………………., vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de certificare pentru
obținerea certificatului de calificare profesională
de nivel …….., sesiunea ………………………. .

Menționez că am elaborat proiectul cu tema ……………………….....................................................

………………………………………………………………………………………………................................…………...

sub îndrumarea d-nei/d-lui profesor …………………………………..............................……………………. .

Data                                                                                                             Semnătura

…………………                                                                                                 ……………………..

DECLARAŢIE,

               Subsemnatul/a  ………………………………………………….…. elev/candidat în clasa …….., filiera ……………………., profil ………………, calificarea profesională ……………………………….,declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință și că voi respecta „Normele de protecție a muncii și pe cele igienica-sanitare” implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, dispozitivelor și a verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor și a oricăror materiale folosite în cadrul probei practice și orale(susținerea proiectului) a examenului de certificare a competențelor profesionale.

Data                                                                                                             Semnătura

…………………                                                                                                 ………………………

Social media

Oferta educațională

Doriți să vă înscrieți la colegiul nostru?
Accesați oferta educațională!

Acum online

Avem 58 vizitatori

Powered by Studio NIC