Despre noi

Colegiul Economic „Iulian Pop” 

Director,
Prof. VESCAN STANCA IOANA


Tradiția, istoria și renumele sunt trei atribute simbolice pe care le-am definit ca valorile colegiului nostru. Istoria de 98 de ani este cea care s-a făurit alături de evoluția urbei noastre, dovedind necesitatea și importanța pregătirii în domeniul economic prin absolvenții colegiului, dintre care mulți au fost și sunt în poziții importante.
Renumele nostru, rezultat din tradiție și istorie, nu reprezintă altceva decât capacitatea colegiului de a atrage elevi buni, interesați și cu potențial dintr-un areal mult mai extins decât teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca. Faptul că în școala noastră vin să învețe elevi din tot județul, de la munte, din mediul rural, din orașele mici, este tocmai o recunoaștere a tradiției renumelui nostru ceea ce ne face să ne simțim mândri (dir. Prof. Vescan Stanca Ioana).

Scurt istoric – Colegiul Economic „Iulian Pop” a funcționat în Cluj-Napoca încă din anul 1921 sub diferite denumiri și forme de organizare. 1921-1955 – Școala Medie Tehnică de Comerț pentru Fete; 1948-1968 – Școala Tehnică Financiară; 1966-1992 – Liceul Economic; din 2001 și până în prezent Colegiul Economic „Iulian Pop”.

Oferta de servicii a instituției o constituie pregătirea teoretică și practică a tinerilor prin formele de învățământ liceal, postliceal și dual pentru piața muncii locale, naționale și internaționale. Pentru anul școlar 2019/2020 planul de școlarizare aprobat este astfel: învățământ liceal de zi – clasa a IX-a Economic - tehnician în activități economice: 56 de locuri, tehnician în turism: 28 de locuri precum și învățământ profesional dual 3 ani – comerciant-vânzător.

Pentru o piață a muncii în continuă schimbare, sunt din ce în ce mai importante abilitățile și competențele dobândite de elevi. Pentru acest lucru pregătirea temeinică este la fel de importantă ca și pregătirea pentru concursuri și olimpiade. Rezultatele și performanțele școlare ale elevilor și profesorilor noștri sunt notabile. Menționăm aici rezultate frumoase la olimpiadele și concursuri:

• Locul I la Olimpiada din aria curriculară "Tehnologii” faza județeană pentru domeniul/calificarea: economic-administrativ-comerț, atât la clasa a XI-a cat și la clasa a XII-a și Mențiune la faza națională la clasa a XI-a;
• Competiția Business Plan s-a obținut, anul acesta, locul I la faza națională
cu elevii de lafirma de exercițiu F.E. Master Event Cluj S.R.L.;
• Olimpiada de Geografie locul I și mențiiune la clasa a XII-a , locul II la clasa a XI-a, faza județeană și Premiu special la faza națională la clasa a XII-a în ultimii doi ani;
• Concursul GEOMONDIS, locul I la etapa județeană anul trecut școlar ți locul |II în acest an școlar, participare la faza națională
• Concursul Național de Matematică Aplicată "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA județeană și națională: 3 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 10 mențiuni și la etapa națională: 3 mențiuni
• Concursul Național De Matematică "TEHNICI MATEMATICE DUMITRU CRĂCIUNESCU”-ediția XVII- Vâlcea: 1 premiul III și Medalie De Bronz, 1 mențiune
• Concursul regional de matematică aplicată în economie "ECOMAT"-ediția a VIII-a - ETAPA regională-CLUJ-NAPOCA:1 premiul I, 1 premiul II, 3 mențiune I,7 mențiuni;
• Concursul de Fizică” Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni, premii și mențiuni la etapa județeană și națională;
• Concursul național de limba engleza „QUEST” - etapa județeana și națională
• Concursul Național al firmelor de exercițiu „Marca de calitate”, unde în fiecare an, firme de exercițiu ale colegiului nostru obțin acest titlu;
• Concursul Oeconomicus Napocensis organizat de UBB – FSEGA – unde elevii colegiului obțin rezultate excelente sub coordonarea doamnei profesor Crețu Elena;
• Concursul „Alege! Este dreptul tău” organizat în parteneriat cu Asociația Protecției Consumatorului – elevul nostru au obținut anul acesta locul II la etapa națională în cadrul concursului pe echipe;

Dezvoltarea și promovarea educației antreprenoriale a fost şi este unul dintre obiectivele de politică cheie ale școlii noastre În contextul schimbărilor rapide legate de complexitatea realităţii economice, competențele transversale, în special spiritul antreprenorial, sunt esențiale pentru ca tinerii sa devină cetățeni activi, creativi și antreprenori. Educația antreprenorială realizată prin „Firma de exercitiu” dezvoltă abilități ce pot pune în acţiune idei creative antreprenoriale. Firma de exerciţiu- reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001, printr-un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şidesfăşurat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şiKulturkontakt din Austria -proiectul ECO NET. Astfel, în perioada 2001-2004, metoda a fost implementată în cadrul instruirii practice în 10 şcoli incluse în proiectul ECO NET (în baza Ordinului nr. 4508/2001) între cele 10 școli pilot în proiectul ECO NET a fost inclusă și școala noastră. Firma de exerciţiu reprezintă o componentă a curriculumului naţional pentru profilul servicii. Sunt înregistrateca active, în anul școlar 2019-2019 ,12 firme de exercițiu .
La nivel extracurricular elevii școlii noastre au participat la numeroase târguri interne şi concursuri de profil ale firmelor de exerciţiu: Târgului de firme de exerciţiu ”Pregătim Cariera”, activitate principală a Proiectului educativ regional ”Pregătim Cariera”, organizat de școlă și ajuns la a VI-a ediție; Târgul național al firmelor de exercițiu”Rivulus dominarum tineret”- Baia Mare, Târgul Regional al firmelor de exercițiu-” Firma de exercițiu o rampă de lansare în carieră”-Zalău, Târgul firmelor de exerciţiu"Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu”- Râmnicu Vâlcea etc.

PROIECTE:
Proiectului educativ regional ”Pregătim Cariera”( Proiect aprobat în calendarul activităților educative regionale și interjudețene, anexa 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, poziția 745). Proiectul vizează lărgirea orizontului economico-social al elevilor pentru o integrare de succes pe piaţa muncii şi pentru adaptarea la evoluţiile rapide din economie prin însuşirea valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi prin inţelegerea schimbărilor ce au loc in viaţa socială şi economică, Târgul de firme de exerciţiu ”Pregătim Cariera” este activitate principală aproiectului cu următoarele competiții: trei competiţii: Cel mai bun Stand şi Cel mai bun Catalog și Cea mai buna firma de exercițiu.

Altele:
Proiectul ERASMUS „Nuits Blanches” coordonat de doamnele profesoare Zetea Ramona și Giurgiuman Monica; Proiectul „Comori clujene-valori europene!” desfășurat cu ocazia Centenarului României, scris și coordonat de doamna director profesor Vescan Stanca și doamna profesoară Petruț-Zăhan Dana.
Olimpiada „Dezbatere, argumentare și gândire critică” coordonați de domnii profesori Cszar Angela și Avram Dorel; alte proiecte, concursuri.
proiectul R.O.S.E; Clubul IMPACT „Economic se implică” unde elevii sunt îndrumați de doamnele profesoare Curea Camelia și Răduțiu Georgeta; cercuri.

Baza materială a colegiului constă în 16 săli de clasă, fiecare cu un calculator pentru activitatea didactică, precum şi câte un videoproiector şi ecran de proiecţie; laborator de informatică cu 35 de PC-uri conectate la Internet; 2 laboratoare"Firme de exerciţiu”, cu câte 8 PC-uri fiecare, conectate la Internet; 2 laboratoare pentru turism şi alimentaţie; cabinet de geografie dotat cu tabla Smart; cabinet metodic/CEAC; cabinet psiholog; cabinet medical; cabinet proiect MaST dotat cu laptop şi calculator; club IMPACT şi alte activităţi extraşcolare; Bibliotecă şcolară; Sală de sport şi sală de forţă; Parc; Cantină cu 60 de locuri; Internat fete cu 21 camere / 120 locuri. De asemenea, în internatul colegiului au fost amenajate 3 camere de hostel-școală, având 15 locuri de cazare pentru desfășurarea optimă a practicii elevilor de la specializarea turism.

Absolvenți de renume:
Patrițiu Abrudan- Regional Manager Banca Transilvania, Valer Drăgan- fost director CECAR, Ovidiu Mureșan –director in cadrul OTP Bank, Aurelia Cristea- fost ministru delegat pentru dialog social, Morar Dan-consilier local, Deaconu Adela- prof. univ. dr. FSEGA, Făt Codruța –conf.dr. FSEGA, Danciu Radu- conf. univ. dr,- decan Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultatea Științe Economice, Roman Pintican Maria Nicoleta- șef lucr. dr. UTCN, Daniela Beju - conf.dr. FSEGA, Moga Aura,   , Bogdana Gages-dir. programe Jm Events, Mureșan Vlad-Co-founder&CEO la un Dulce de la Vlad Mureșan, Balica Paula –director Șc ”I. Agârbiceanu”, Bianca Muntean-director executiv ARIES Transilvania Cozar Cornel-Co-Fondator Moqups Cluj-Napoca-Director operațional și director economic Moqups; Muntean Bianca-Director Executiv ARIES- ASOCIAȚIA ROMÂNA PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICĂ ȘI SOFTWARE Transilvania, Ramona Flavia Cadar - Director general, Derrek Professional Agency SRL ,Cluj-Napoca; Paul George Marcu - Manager Regional Banca Transilvania Cluj-Napoca, Catalin Morariu- Inginer de producție - Tarmac Dunbar Cement Works - Scoția; Emil Salajan- Director Vanzari, Sunimprof Rottaprint, Cluj-Napoca; Alin Petrut- Manager companie de transport, Michigan, USA; Delia Florea- Outdoor Manager, Media Young, Cluj-Napoca; Violeta Vischi- Manager de proiect pe Raportare financiară, Cluj-Napoca; Calin Petrar- Redactor-sef www.timesnewroman.ro,CEO și acționar Times New Roman Media; Radu Diaconescu- Ofiter de Proiect, Agentia Executiva pentru Cercetare a Comisiei Europene, Bruxelles; Cristina Chiorean- Functionar Public, Parlamentul European, Bruxelles; Moga Aura-Director economic-Gv Energy; Lisnic Mihai- Acount Manager Google, Cracovia;; Cenan Cosmin – Director Economic – expert contabil SC Sentosa SRL; Abrudan Ioan- Manager Banca Transilvania Cluj-Napoca; Sonia Hendli- Director Corporate Finance- Croma Pharma, Austria; Pop Adriana-judecător-Turda; Mureșan Ovidiu-director OTP Bank-filiala Cluj; Cîrstea Ramona Nicoleta-Payroll Finance Asociate-Kellogg European Services Support; Beju Daniela-Conferențiar Universitar dr. Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor-UBB Cluj;

În încheiere nu pot să nu fac trimitere şi la Geografie, dat fiind faptul că sunt profesor de geografie şi datorez ştiinţei geografice acest lucru, mai ales că m-am referit până acum mai mult la aspectele istorice. Dacă istoria are în vedere analiza retrospectivă a faptelor având ca principală coordonată timpul, Geografia se axează pe ideea de loc. Şi atunci, din orice perspectivă ne-am gândi, geografică propriu-zisă ori metaforică, ne dorim ca locul nostru să rămână acelaşi, adică unul important pentru comunitatea clujeană iar prin misiunea asumată de noi să contribuim la îndeplinirea idealurilor acesteia!

Social media

Oferta educațională

Doriți să vă înscrieți la colegiul nostru?
Accesați oferta educațională!