CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE - membrii

An școlar 2019-2020

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Calitatea

1

Vescan Stanca

Președinte - Director

2

Costea Alina

Membru – cadru didactic

3

Muresan Mihaiela

Membru - cadru didactic

4

Crețu Elena

Membru - cadru didactic

5

Dan Morar

Membru – reprezentant Consiliu Local

6

Mureșan Paul

Membru – reprezentant agenți economici

7

Dănilă Corina

Membru – reprezentant agenti economici

8

Ielcean Marius

Membru – reprezentant parinti

9

Rădoi Victor

Membru – reprezentant primar

10

Rășinar Sebastian

Secretar - cadru didactic

11

Chinde Pop Camelia

Observator - lider sindicat

12

Retti Darius

Observator - elev

TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

An scolar 2019-2020

                                                                                    

Nr.
crt.

Tema

Termen

Responsabilitati

1

Ø  Evaluarea personalului didactic si a personalului didactic auxiliar

Ø  Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic si didactic auxiliar

Ø  Transfer elevi

Ø  Aprobarea numirii diriginților și a coordonatorului pentru programe și proiecte educative

Ø  Validarea Comisiilor permanente si ocazionale pentru anul scolar 2019-2020

Ø  Stabilirea colectivului pentru elaborarea ROFU

Ø  Validarea incadrarilor pentru anul scolar 2019-2020

Ø  Aprobare lista bunuri casate

Ø  Prezentarea si aprobarea tematicii sedintelor Consiliului de Administratie pentru anul scolar 2019-2020

Ø  Stabilirea sarcinilor si atributiilor membrilor Consiliului de Administratie

Ø  Aprobarea organigramei școlii.

Ø  Aprobarea graficului de desfășurare a instruirii practice

Ø  Avizarea și aprobarea orarului școlii

Ø  Aprobare grafic serviciu pe școală

Ø  Actualizarea și avizarea fișelor postului

Ø  Discutarea necesitatii incheierii anumitor contracte de prestari servicii

Ø  Aprobarea Regulamentului Intern și a ROFU

Ø  Stabilirea cuatumului la cazare si masa pranz camin, inchirieri ocazionale

Ø   Discutarea si aprobarea numarului de burse pentru sem.I an scolar 2019-2020

Ø   Avizarea CDL-urilor 2019-2020

Ø  Diverse

2-5 septembrie

 

 

 


27 septembrie

Director

CA

CA

Director

Director

Director

Responsabil Comisia de orar

Administrator patrimoniu

 Membrii CA

Administrator finaciar

 Responsabil CEAC

2

 

Ø  Aprobarea graficului de pregatire suplimentară

 (activități remediale din cadrul Proiectului ROSE)

Ø  Aprobarea planificării concediilor de odihnă pentru personalul didactic pentru anul școlar 2019-2020

Ø  Validare cereri inscriere la grade didactice

Ø  Avizare RAEI a Colegiului Economic Iulian Pop

Ø  Aprobare cereri inscrieri la cursuri de formare

Ø   Aprobarea comisiei de revizuire PAS

Ø  Validarea fișei de evaluare și a criteriilor din această fișă pentru personalul didactic pentru anul școlar 2019-2020

Ø  Aprobarea Planului Operațional CEAC, Organigramei și a Regulamentului CEAC , atribuțiilor membrilor CEAC

Ø  Discuții privind elaborarea planului de școlarizare

Ø  Aprobarea bilantului unitatii la data de 30.09.2019

Ø  Validarea Raportului de activitate privind starea si calitatea invatamantului

Ø  Aprobare grafic asistente la ore

Ø  Aprobarea Planul de activitati educative extrascolare si extracurriculare 2019-2020.

Ø  Prezentarea și validarea Planului Managerial pe anul școlar 2019-2020.

Ø  Diverse

14 octombrie

 


24 octombrie

 

Director

Administrator financiar

Director

Secretar șef

Director

Director

Director

Coordonator pentru programe și proiecte educative

Coordonator CEAC

Director

Responsabil arie curriculară discipline tehnice

 

 

3

 

Ø  Elaborarea Planul de scolarizare an scolar 2019-2020

Ø  Analiza absenteismului pe luna octombrie. Măsuri de remediere

Ø  Aprobarea unor proceduri

Ø  Aprobarea proiectului de buget 2019 si estimare pentru 2020-2021

Ø    Aprobarea planului de achizitii 2020-2021

Ø  Analiza activității internat-cantină

Ø  Aprobarea temelor propuse pentru proiectele de certificare a atestarii profesionale nivel 4 si 5.

Ø  Aprobarea Planului de scolarizare 2020-2021

Ø  Analiza activității ariei curriculare de limba si literatura română și limbi moderne

Ø   Analiza modului de parcurgere a materiei si a notării ritmice

Ø  Discutarea conditiilor de transfer in perioada intersemestriala

Ø  Diverse

14 noiembrie

 

 

 

 


 


 

28 noiembrie

Director

 CA

 Responsabil comisie

CA

Director

Administrator financiar

Pedagog școlar

 CA

Responsabil comisie

4

Ø  Dezbaterea și aprobarea Proiectului de buget pe anul 2020-2021

Ø  Analiza absenteismului pe luna noiembrie. Masuri de remediere

Ø  Aprobarea planificării concediilor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, pentru anul 2020.

Ø  Analiza/Aprobare cereri de transfer

Ø  Analiza activității ariei curriculare matematică și științe și a disciplinelor de specialitate

Ø  Divers

 12 decembrie

Director

Administrator financiar

CA

Responsabil comisie

Responsabili arii curriculare

5

Ø  Discutarea cererilor de pensionare si pastrarea in functie a unor profesori

Ø  Aprobarea cererilor pentru norma redusa de 16 ore

Ø  Evaluarea personalului nedidactic

Ø  Analiza absenteismului. Masuri de remediere

Ø  Analiza activitatii sectorului administrativ

Ø  Analiza activității comisiilor: CEAC , PSI și SSM, Dezvoltare profesională și evoluție in carieră.

Ø  Aprobarea proiectului de incadrare pentru anul școlar 2020-2021

Ø  Aprobarea bilantului la data de 31.12.2019

Ø  Aprobarea burselor pe semestrul 2

 

DIVERSE

 

23 ianuarie

Director

CA

Administrator de patrimoniu

Administrator financiar

6

Ø  Analiza activității și starea calitativă a invățământului pe semestrul 1. Plan de măsuri pentru remediere.

Ø  Graficul de pregatire suplimentara al elevilor pentru examenul de bacalaureat

Ø   Analiza absenteismului. Masuri de remediere

Ø   Analiza si aprobarea contractelor de vanzare-cumparare a produselor necesare functionarii cantinei-internatului-scolii.

Ø   Aprobarea Proiectului si a Calendarului de Activități pentru Săptămâna Școala Altfel.

Ø  Diverse

20 februarie

Director

CA

Responsabilii de arii curriculare

Administrator financiar

Coordonator pt programe și proiecte educative

 

7

Ø  Acordare de calificative partiale

Ø  Analiza absenteismului pe luna februarie. Masuri de remediere

Ø  Analiza activitatii educative.

Ø  Diverse

19 martie

Director

CA

Director

CA

Moldovan Maria

Serban Marinela

8

Ø  Analiza solicitarilor depuse de cadrele didactice titulare pentru acordarea avizului de principiu la pretransfer

Ø  Avizarea Raportului Program National Scoala Altfel

Ø  Diverse

aprilie

Director

CA

Coordonator pt. pr si pr. educative

9

Ø  Emiterea acordurilor de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata 2019-2020

mai

Director

CA

10

Ø  Analiza modului de desfasurare a examenelor de obtinere a competentelor nivel 4 liceu

Ø  Analiza modului in care s-au desfasurat competentele lingvistice si digitale din cadrul examenului de bacalaureat 2020

Ø  Aprobarea  modificărilor apărute in planificarea concediilor cadrelor didactice

Ø  Repartizarea membrilor C.A. ca inlocuitor al directorilor pe perioada concediului de vara

Ø   Stabilirea calendaerului de evaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar

Ø  Aprobarea calendarului pentru transferuri elevi

Ø  Aprobarea comisiilor de corigenta sesiunea iulie

Ø  Diverse

iunie

Director

CA

11

Ø  Diverse

iulie

 

12

Ø  Diverse

august

 

Documentul a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie

Director,

Prof. Vescan Stanca Ioana

 

 COMPONENTA C.A. an școlar 2019-2020

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Calitatea

1

Vescan Stanca

Președinte - Director

2

Costea Alina

Membru –cadru didactic

3

Muresan Mihaiela

Membru - cadru didactic

4

Crețu Elena

Membru - cadru didactic

5

Dan Morar

Membru – reprezentant Consiliu Local

6

Mureșan Paul

Membru – reprezentant agenți economici

7

Dănilă Corina

Membru – reprezentant agenti economici

8

Ielcean Marius

Membru – reprezentant parinti

9

Rădoi Victor

Membru –reprezentant primar

 

 

 

 

Rășinar Sebastian

Secretar- cadru didactic

 

Chinde Pop Camelia

Observator-lider sindicat

 

Retti Darius

Observator- elev

 

 

 

Social media

Oferta educațională

Doriți să vă înscrieți la colegiul nostru?
Accesați oferta educațională!

Acum online

Avem 75 vizitatori și nici un membru online

Powered by Studio NIC