Concursul regional de matematică aplicată în economie ECOMAT

Concursul regional de matematică aplicată în economie ECOMAT s-a născut din dorinţa profesoarelor de matematică:  Mureșan Mihaiela- Colegiul Economic ”Iulian Pop”- Cluj Napoca, Șuba Ileana- Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș”- Satu Mare,  Bumbu Silvia-Liceul cu program sportiv-Bistrița de a contribui la efortul comun elevi – profesori - părinţi de a întări motivaţia elevilor pentru pregătirea temeinică și a le oferi șansa de a-și valorifica cunoștințele de matematică  într-un cadru transdisciplinar. Ideea concursului s-a nascut în cadrul unui parteneriat educațional între cele trei școli : Colegiul Economic ”Iulian Pop”- Cluj Napoca, Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș”- Satu Mare, Liceul cu program sportiv-Bistrița , încheiat în anul 2011.

În concordanţă cu profilurile şi specializările specifice părţilor, am pornit in  derularea acestui proiect de parteneriat educaţional între Colegiul Economic ”Iuliu Pop”,  din Cluj Napoca, Colegiul Economic ” Gheorghe Dragoș” din Satu Mare şi Liceul cu Program Sportiv din Bistriţa de la importanţa indentificǎrii de valori comune, a schimbului de idei, cunoştinţe şi exemple de bune practici, precum şi de la nevoia legării de noi prietenii şi dezvoltǎrii armonioase în adolescenţǎ. Dorim sǎ evidenţiem prin intermediul acestui proiect varietatea şi specificitatea demersurilor educaţionale, modalităţile diverse prin care tinerii pot participa la viaţa şcolii şi a propriei dezvoltări umane şi profesionale

Prin proiectul ECOMAT, am dorit să contribuim la efortul comun elevi-profesori-părinți, de a reconstrui motivaţia elevilor pentru  pregătirea temeinică la matematică.  Considerăm că acest concurs, pe care îl gândim a fi unul anual, la nivel regional, începând din 2012, este necesar pentru a conferi o recunoaştere a valorii  şi a efortului elevilor de la liceele cu profil servicii, care aleg să se pregătească temeinic  la matematică. Proiectul are ca scop stimularea pregătirii elevilor în domeniul matematicii şi economiei pentru atingerea performanţelor şcolare. Totodată işi propune valorificarea principiului de parteneriat şcolar şi de intercunoaştere, inclusiv sub aspectul valorilor culturale specifice zonelor geografice în care se desfășoară proiectul.

Concursul  ECOMAT   oferă o șansă extraordinară  elevilor de la profil servicii de  a-și măsura nivelul pregătirii, de a se afirma și nu în ultimul rând de  a face schimb de cunoștințe, opinii, idei cu colegii lor din alte județe. De asemenea, pentru această categorie de elevi nu există concursuri specifice care să valorifice (inclusiv interdisciplinar, în corelaţie cu Economia, Finanţele, Contabilitatea ş.a.) cunoştinţele de matematică. Prin urmare inițierea unui concurs de matematică între elevi de același profil, cum sunt serviciile, s-a impus ca o necesitate pentru îmbunătățirea performanței școlare.