Concursul regional de matematică aplicată în economie ECOMAT

Concursul regional de matematică aplicată în economie ECOMAT s-a născut din dorinţa profesoarelor de matematică:  Mureșan Mihaiela- Colegiul Economic ”Iulian Pop”- Cluj Napoca, Șuba Ileana- Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș”- Satu Mare,  Bumbu Silvia-Liceul cu program sportiv-Bistrița de a contribui la efortul comun elevi – profesori - părinţi de a întări motivaţia elevilor pentru pregătirea temeinică și a le oferi șansa de a-și valorifica cunoștințele de matematică  într-un cadru transdisciplinar. Ideea concursului s-a nascut în cadrul unui parteneriat educațional între cele trei școli : Colegiul Economic ”Iulian Pop”- Cluj Napoca, Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș”- Satu Mare, Liceul cu program sportiv-Bistrița , încheiat în anul 2011.

În concordanţă cu profilurile şi specializările specifice părţilor, am pornit in  derularea acestui proiect de parteneriat educaţional între Colegiul Economic ”Iuliu Pop”,  din Cluj Napoca, Colegiul Economic ” Gheorghe Dragoș” din Satu Mare şi Liceul cu Program Sportiv din Bistriţa de la importanţa indentificǎrii de valori comune, a schimbului de idei, cunoştinţe şi exemple de bune practici, precum şi de la nevoia legării de noi prietenii şi dezvoltǎrii armonioase în adolescenţǎ. Dorim sǎ evidenţiem prin intermediul acestui proiect varietatea şi specificitatea demersurilor educaţionale, modalităţile diverse prin care tinerii pot participa la viaţa şcolii şi a propriei dezvoltări umane şi profesionale

Prin proiectul ECOMAT, am dorit să contribuim la efortul comun elevi-profesori-părinți, de a reconstrui motivaţia elevilor pentru  pregătirea temeinică la matematică.  Considerăm că acest concurs, pe care îl gândim a fi unul anual, la nivel regional, începând din 2012, este necesar pentru a conferi o recunoaştere a valorii  şi a efortului elevilor de la liceele cu profil servicii, care aleg să se pregătească temeinic  la matematică. Proiectul are ca scop stimularea pregătirii elevilor în domeniul matematicii şi economiei pentru atingerea performanţelor şcolare. Totodată işi propune valorificarea principiului de parteneriat şcolar şi de intercunoaştere, inclusiv sub aspectul valorilor culturale specifice zonelor geografice în care se desfășoară proiectul.

Concursul  ECOMAT   oferă o șansă extraordinară  elevilor de la profil servicii de  a-și măsura nivelul pregătirii, de a se afirma și nu în ultimul rând de  a face schimb de cunoștințe, opinii, idei cu colegii lor din alte județe. De asemenea, pentru această categorie de elevi nu există concursuri specifice care să valorifice (inclusiv interdisciplinar, în corelaţie cu Economia, Finanţele, Contabilitatea ş.a.) cunoştinţele de matematică. Prin urmare inițierea unui concurs de matematică între elevi de același profil, cum sunt serviciile, s-a impus ca o necesitate pentru îmbunătățirea performanței școlare.

Competiția este un stimulator eficient în pregătirea elevilor, prin urmare acest concurs a dus și va duce la o mai bună pregătire a elevilor școlilor participante în vederea susținerii examenelor de bacalaureat sau admitere în facultăți.

Președintele de onoare a concursului este d-nul prof. univ.dr. Dorel Duca de la Facultatea de Matematică și Informatică, din cadrul Universității ”Babeș Bolyai”

La primele două ediții concursul s-a numit Concurs interjudețean de matematică aplicată în economie ,,ECOMAT”. Începând de la cea de-a treia ediție concursul a fost înscris în fiecare an în calendarul MEN a activităților educative regionale sub denumirea de concurs regional de matematică aplicată în economie ,,ECOMAT”.

Prima ediție a concursului, a avut loc la Colegiul Economic ”Iulian Pop” din Cluj Napoca, în 28 aprilie 2012. Au răspuns afirmativ invitaţiei iniţiatorilor colegii economice sau licee care au clase cu profil servicii din şase judeţe: Satu Mare, Bistriţa Nasaud, Cluj, Bihor, Sălaj şi Maramureş. Au fost prezenţi elevi şi profesori de matematică de la nouă şcoli: Colegiul Economic “Gheorghe Dragoş” - Satu Mare ; Liceul cu program sportiv- Bistriţa ; Colegiul Economic “Partenie Cosma” -Oradea; Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”- Baia Mare; Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaş”-Beiuş; Colegiul Tehnic “Alexandru Papiu Ilarian”- Zalău; Colegiul  Naţional  “Petru Rareş”- Beclean, Colegiul Economic “Iulian Pop” şi Colegiul Tehnic “Napoca” din Cluj-Napoca.

Elevii s-au întrecut pe subiecte de matematică aplicată, abordabile cu cunoștințele prevăzute în programa școlară. Cei mai buni au fost premiați cu diplome, medalii, chiar și un stimulent  exprimat  într-o sumă modestă de bani, oferit de organizatori .

Președintele de onoare al acestui concurs, d-nul prof. univ.dr. Dorel Duca de la Facultatea de Matematică și Informatică, din cadrul Universității ”Babeș Bolyai”, deschizând oficial concursul, a precizat că în  Statele Unite ale Americii,  matematicienii sunt printre primii 10 din cei mai căutați profesioniști și datorită aplicabilității extrem de vaste pe care o are matematica în diverse domenii ale economiei. Prin urmare merită și trebuie studiată matematica de către tineri, temeinic și în profunzime.

Preşedintele concursului, prof. Pop Cristian Petru-inspector de matematică ISJCJ, a sprijinit organizarea şi desfăşurarea acestui concurs încă de la prima ediţie, de asemeni  a promovat concursul şi în liceele economice din ţară, altele decât cele partenere.

Ediția a I-a a fost un real succes; elevii și profesorii s-au simțit bine, organizatorii au făcut de așa natură încât totul să decurgă corect, transparent și obiectiv, într-o  atmosferă plăcută.

Considerăm că acest concurs, pe care îl gândim a fi unul anual de nivel  regional, este necesar pentru a conferi o recunoaştere a valorii  şi a efortului elevilor de la liceele cu profil servicii, care aleg să se pregătească temeinic  la matematică. Totodată, concursul  evidențiază  aplicabilitatea largă a  matematicii în diversele domenii ale economiei, programa școlară fiind lacunară din acest punct de vedere.

Ediţia a II-a a Concursului Interjudeţean de Matematică aplicată în economie ,,ECOMAT”, adresat elevilor de la profil servicii s-a desfășurat la Colegiul Economic “Gheorghe Dragoș” din Satu Mare, în data de 27 aprilie 2013.Au participat, la această ediţie, personalităţi marcante din sfera matematicii din Ardeal și anume: prof. univ. dr. Duca Dorel de la Facultatea de Matematică și Informatică al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca- președintele de onoare a concursului;  prof. univ. dr. Petrușel  Adrian  decanul Facultății de Matematică și Informatică, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; conf. Univ  dr. Eugenia Duca  de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, prof. Pop Cristin Petru  inspector  școlar de matematică de la ISJ  Cluj,  prof. dr. Valerica Doina Muntean - inspector școlar la ISJ Satu Mare, prof. dr. Pop Ovidiu preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice-filiala Satu-Mare.

La această  a doua ediție  au participat  84 elevi de la 10 licee din 6 județe : Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.  Este vorba de elevi de la  liceele:Colegiul Economic ”Iulian Pop”  Cluj-Napoca, Colegiul Economic”Gheorghe Dragoș”  Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv  Bistrița, Colegiul Economic”Arsenie Cosma”  Oradea, Colegiul Economic ” NicolaeTitulescu”  Baia Mare, Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean,  Colegiul Tehnic ”Alesandru  Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș, Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Carei,  Liceu  Tehnic ”George Barițiu”  Livada.  

Activitățile derulate au constat în:  organizarea și desfășurarea unui concurs interjudețean de matematică aplicată în economie,  apoi vizite la obiective istorice, culturale, turistice din localitate și seară cultural –distractivă. Elevii clasaţi pe primele locuri în clasamentul concursului au primit diplome, medalii şi o sumă modestă de bani.

De la Colegiul Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca au participat 10 elevi însoţiţi de prof.Mureşan Mihaiela-prof. matematică şi Costea Alina-prof. discipline economice. Elevii noştri au avut o prestaţie deosebită la acest concurs 9 din ei obţinând premii şi menţiuni după cum urmează:

1 Premiul I: Varga Izabela-cls.a X-a-prof.Poenaru D

3 Premiul II: Vidrean Denis- cls. a IX-a-prof.Mureșan M., Burcă Liliana- cls. a XI-a-prof.Mureșan M.,Căpâlna Flavia- cls. a XII-a- prof.Mureșan M.

1 Premiul III: Puiu Rodica- cls. a X-a -prof.Oprea M.

4 Menţiuni: Cistelecan Paul- cls. a X-a- prof Poenaru D., Pop Andrada- cls. a XI-a -prof.Mureșan M., Pop Raluca- cls. a XI-a- prof.Mureșan M.,Totelecan Monica- cls. a XII-a- prof.Mureșan M.,

Ediţia a III-aconcursului s-a desfăşurat  la Liceul cu Program Sportiv Bistriţa în perioada 25-27 aprilie 2014.Au participat 125 elevi din 8 județe: Bistrița, Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Mureș, Hunedoara.Invitații de onoare au fost : prof. univ. dr. Duca Dorel de la Facultatea de Matematică și Informatică al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca- președintele de onoare a concursului, conf. Univ.dr. Duca Eugenia-Universitatea Tehnică Cluj, inspector școlar de matematică prof. Cristian Petru Pop-ISJ Cluj, inspector școlar general prof. Mihai Mureșan, inspector școlar pentru educație permanentă profesor Monica Buboly-ISJBN, director CCDBN -profesor Iuliana Chilom, directorii Liceului cu Program Sportiv Bistrița, părinți, reprezentanți mass-media.Proiectul a fost mediatizat în presa locală din orașele Bistrița, Cluj-Napoca, Satu Mare, Zalău și a fost editată revista concursului ECOMAT cu subiecte, rezultate, impresii.

La această ediție au participat 10 elevi ai Colegiului Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca însoţiţi de prof.Mureşan Mihaiela-prof. matematică şi Costea Alina-prof. discipline economice. Toți cei zece elevi au obținut premii sau mențiuni :

1 Premiul II: Dănilă Mihai- clasa XII-a-prof.Mureșan M.

2 Premiul III: Bunea Silvia- clasa XII-a- prof.Mureșan M.;Nistor Adina-clasa X-a- prof.Mureșan M.

7 Mențiuni: Dolean Andrei-clasa a IX-a- prof.Mureșan M., Trifan Cristina- clasa a IX-a - prof.Mureșan M., Burcă Liliana- clasa XII-a- prof.Mureșan M., Pop Raluca- clasa XII-a- prof.Mureșan M., Puiu Iana - clasa XII-a-prof.Mureșan M., Varga Izabella Klara –clasa a XI-a prof.Poenaru D., Puiu Rodica-clasa a XI-a-prof Oprea M.

Cea de-a patra ediție concursului regional de matematică aplicată în economie  ,,ECOMAT” a fost organizată de Colegiul Economic ,,Iulian Pop” din Cluj-Napoca .

Deschiderea festivă a concursului a avut loc , vineri 22 mai 2015, în aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în prezența invitaților de onoare: decanul Facultății de Matematică și Informatică –UBB Cluj dl.prof. univ.dr.Petrușel Adrian; prodecanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor - UBB Cluj -dl. prof univ. dr. Lumperdean Ioan; președintele Societății de Științe Matematice din România, filiala Cluj,dl.prof. univ.dr. Sălăgean Grigore de la Facultatea de Matematică și Informatică – UBB Cluj; președintele concursului ECOMAT-dl. Inspector de matematică Pop Cristian-Petru de la ISJ Cluj; d-na inspector de matematică prof. Hodorogea Anca de la ISJ Cluj; d-na inspector pentru educație permanentă prof.Gurzău Amalia de la ISJ Cluj; d-na inspector de matematică prof. Cojocnean Mihaela de la ISJ Mureș ; a 20 profesori de matematică din liceele participante , a profesorilor organizatori, a elevilor participanți și a părinților. Preşedintele de onoare al concursului a fost prof. univ. dr. Duca Dorel de la Facultatea de Matematică -Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca care din motive obiective nu a reușit să participe la festivitatea de deschidere, dar a transmis mesajul său elevilor și profesorilor participanți prin intermediul  președintelui concursului ECOMAT-dl. inspector de matematică Pop Cristian-Petru de la ISJ Cluj.

Concursul, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, s-a desfăşurat, la Colegiul Economic ,,Iulian Pop” din Cluj-Napoca şi a reunit 95 de elevi proveniţi de la 11 licee cu profil servicii, din  judeţele: Cluj, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj, Maramureș, Mureș și Hunedoara. Școlile participante au fost:  Colegiul Economic ”Iulian Pop”-Cluj –Napoca, Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoş”- Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv –Bistrița, Colegiul  Tehnic  ,,INFOEL”  - Bistrița , Colegiul Economic ”Partenie Cosma” –Oradea, Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș”- Beiuș, Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian"-Zalău, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”-Baia Mare, Colegiul Economic “Transilvania”- Târgu Mureș, Colegiul Economic  ,,Emanuil Gojdu” –Hunedoara, Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj -Napoca . Elevii s-au întrecut pe probleme de matematică și de matematică aplicată în economie. După proba de concurs, studenți și profesori ai Facultății de Geografie din cadrul UBB Cluj, au însoțit loturile de elevi din cele opt județe într-un ghidaj turistic în centrul istoric al Clujului. În deschiderea festivității de premiere formația de dansuri ,,Grai Transilvănean”(coordonator prof. Megyeri Maria) a Colegiului Economic ,,Iulian Pop”a delectat invitații cu câteva dansuri populare.

           Începând din acest an, elevii care au obținut premii la concursul ,,ECOMAT” , beneficiază de facilitatea de a avea nota 10 pentru o treime din media finală de admitere la specializarea matematică , Facultatea de Matematică și Informatică –Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și respectiv de a fi admiși, fără concurs, la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Elevii Colegiului Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca au obținut 6 premii și mențiuni și doua premii speciale după cum urmează: Premiul IVarga Izabella Klara-clasa a XII-a (prof. Poenaru Dan), Premiul II- Amariei Marta-clasa a IX-a (prof. Mureșan Mihaiela), Premiul III- Vidrean Denis-clasa a XI-a (prof. Mureșan Mihaiela),  mențiuni: Bogătean Andrada-clasa a XI-a, (prof. Mureșan Mihaiela), Nistor Adina-clasa a XI-a(prof. Mureșan Mihaiela), Puiu Rodica-clasa a XII-a (prof. Oprea Mirela),. Eleva Varga Izabella Klara a obținut atât premiul special acordat de  Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor cât și premiul special din partea Asociației Profesorilor de Matematică din județul Cluj pentru cea mai bună lucrare din concurs.

Cea de-a cincea ediție a CONCURSULUI REGIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE  ,,ECOMAT” a fost organizată de Colegiul Economic  „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare.. Concursul, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale al Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, a reunit peste  100 de elevi proveniţi de la 12 licee cu profil servicii, din judeţele: Cluj, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj, Maramureș, Mureș și Arad.

Elevii s-au întrecut pe probleme de matematică și de matematică aplicată în economie, cu un grad de dificultate adecvat unui astfel de concurs. Cei mai buni dintre ei au fost recompensați cu premii, medalii și mențiuni. Participarea la activitățile cultural-distractive din cadrul proiectului a constituit o recompensă primită de către toți concurenții.

La această ediție a concursului  au participat personalități  importante  din sfera matematicii, cum ar fi: prof. univ.  emerit  Duca Dorel, de la Facultatea de Matematică și Informatică,  Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca- președintele de onoare a concursului; conf. univ. dr. Eugenia Duca,  de la Universitatea Tehnică,  Cluj-Napoca; prof. dr. Pop Ovidiu Tiberiu, președintele  Societății de Științe Matematice-filiala Satu Mare; prof. dr. Munteanu Doina Valerica, inspector școlar de specialitate de la ISJ Satu-Mare, prof. Cojocnean Mihaela, inspector școlar de specialitate de la ISJ Mureș.

Colegiul Economic ,,Iulian Pop” a fost reprezentat de 11 elevi de la Colegiul Economic ,,Iulian Pop”din Cluj-Napoca, însoțiți de profesoarele Mureșan Mihaiela și Chinde Pop Camelia. Elevii clujeni au obținut 7 premii și mențiuni după cum urmează:

1 Premiul I- Amariei Marta-Alexandra, clasa a X-a (profesor Mureșan Mihaiela)

1 Premiul III- Corpodean Mara, clasa a IX-a (profesor Poenaru Dan) ,

5 Mențiuni: Sarca Flavia-Ștefania, clasa a X-a (profesor Mureșan Mihaiela), Feneșan Andreea- Monica, clasa a X-a (profesor Mureșan Mihaiela), Vidrean Alin, clasa a X-a (profesor Mureșan Mihaiela),Giurgiu Gabriel, clasa a XI-a (profesor Mureșan Mihaiela) și Nistor Adina, clasa a XII-a (profesor Mureșan Mihaiela).

Ediția a VI-a a concursului  de matematică aplicată în economie „ECOMAT”, a avut loc la Liceul cu Program Sportiv Bistrița, în  perioada 12-14 mai 2017.

La concurs au participat 125 elevi din 8 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Mureș, Arad. Școlile participante au fost: Colegiul Economic”Gheorghe Dragoș” Satu Mare, Colegiul Economic ”Iulian Pop” Cluj-Napoca, Colegiul Economic ”Partenie Cosma”  Oradea, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” Baia Mare, Liceul cu Program Sportiv  Bistrița, Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean, Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, Colegiul Nțional ”Andrei Murețanu” Bistrița, Colegiul Economic Năsăud, Liceul Teoretic Solomon Haliţă Sângeorz-Băi, Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș, Colegiul Tehnic ”Unirea” Ştei,  Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Carei, Colegiul Economic ”Transilvania” Târgu Mureș.

Președintele de onoare al concursului a fost prof. univ. dr. Duca Dorel de la Facultatea de Matematică -Informatică a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Au participat: conf. univ. dr. Eugenia Duca  de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, inspector școlar pentru matematică prof. Pop Cristian la Inspectoratul Școlar Județean  Cluj, inspector școlar pentru matematică prof. Cojocnean Mihaela la Inspectoratul Școlar Județean Mureş, inspector școlar de matematică prof. Pop Stela ISJ Bistriţa Năsăud , director CCD BN prof. Ioja Ionuţ, directorii LPS Bistrița, părinți, reprezentanți mass-media.

Proiectul a fost mediatizat în presa locală din orașele Bistrița, Cluj-Napoca, Satu- Mare, Zalău, Oradea. S-a întocmit portofoliul concursului. S-a creat grupul Ecomat pe o rețea de socializare. Aici s-au postat filmul concursului, poze, discuții.

La această etapa elevii noștri au obținut 7 mențiuni: Hodiș Simona-clasa a IX-a (profesor Mureșan Mihaiela), Grecea Adriana-clasa a IX-a (profesor Mureșan Mihaiela)., Trif Raul-clasa a IX-a (prof.Oprea Mirela), Meseșan Tudor-clasa X-a(prof. Poenaru D.), Amariei Marta-clasa a XI-a(profesor Mureșan Mihaiela)., Mădălină Alina-clasa a XI-a (profesor Mureșan Mihaiela), Vidrean Alin-clasa a XI-a (profesor Mureșan Mihaiela).

Ediția a VII-a a fost organizată de Colegiul Economic ,,Partenie Cosma” Oradea și au participat elevi și profesori din 8 județe Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Mureș, Arad.

Elevii Colegiului Economic ,,Iulian Pop”-însoțiți de prof.Mureșan Mihaiela și Bâlc Ioana, au obținut 2 premii și 4 mențiuni:

1 Premiul II: Corpodean Mara-Steliana-clasa a XI-a (prof. Mureșan M.)

1 Premiul III: Maier Andreea Maria-clasa a IX-a (prof. Mureșan M.)

4 Mențiuni: Băraș Andra-Bianca-clasa a X-a; Amariei Marta Alexandra-clasa a XII-a, Janko Andrei-clasa a XII-a, Mădălină Alina Sânziana-clasa a XII-a (prof. Mureșan M.)

          S-au aplicat chestionare elevilor și profesorilor prezenți, în urma cărora a rezultat că activitățile desfășurate au fost bine organizate și apreciate ca fiind deosebit de instructive. Una din aprecierile făcute de prof. Crina Bercovici de la  Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș”, Beiuș, este: 

               ”Eleganță+Creativitate+Organizare+Meticulozitate+Atractivitate+Tinerețe =ECOMAT        

Ediția a VIII-a a concursului s-a desfășurat la Colegiul Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca în perioada 10-12 mai 2019 și a reunit elevi și profesori din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Mureș, Arad.

Începând din acest an elevii care au obținut, în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019 , distincții la Concursul regional de matematică aplicată în economie ,,ECOMAT   beneficiază la admiterea la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, de acordarea următorului punctaj adăugat la media generală de bacalaureat Premiul I-0,25 puncte, Premiul II-0,20 puncte, Premiul III-0,15 puncte, Mențiune-0,10 puncte (conform Regulamentului de organizare și desfășure a concursului de admitere, nivel licență pentru anul universitar 2019-2020-Anexa la Regulamentul de admitere 2019 al Universității Babeș Bolyai-Secțiunea 3-art. 3.3.2)

Concursul este înscris în calendarul activităților educative CAER 2019 , poziția 739-domeniul științific.Începând cu ediția a III-a concursul a fost înscris în fiecare an în calendarul activităților educative CAER, al ministerului educației.

Ediția a IX-a a concursului de matematică aplicată în economie ,,ECOMAT”   trebuia să se organizeze, în perioada 8-10 mai 2020 tot la Colegiul Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca, fiind pentru prima data când concursul a fost înscris în calendarul Ministerului Educației la Concursuri interjudețene/regionale școlare fără finanțare MEN an școlar 2019-2020, la concursuri de matematică poziția 63 conform anexei 6 la OMEN nr. 5092/30.08.2019

 

Întocmit de prof. Mureşan Mihaiela-Corina

Coordonator proiect: Concurs regional de matematică aplicată în economie ,,ECOMAT”

Social media

Oferta educațională

Doriți să vă înscrieți la colegiul nostru?
Accesați oferta educațională!

Acum online

Avem 71 vizitatori și nici un membru online

Powered by Studio NIC